Predatory fish species - fish restocking after culture in RAS systems

Title in original language: 

Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w RAS

Sector: 

Fish

Category: 

Primary Production

Description: 

The main goal of this project is to maintain and / or increase the stock of predatory fish, pike (Esox lucius) and pikefish (Sander lucioperca) in natural water bodies.

Target groups: 

Students

Training Formats: 

Web page

Keywords: 

Fish breeding; Fish diseases

Language: 

Polish

Last name: 

Jarosław Król

Organisation: 

UWM