Good manufacturing and hygienic practices required for implementation for hazards identification in fruit processing

Title in original language: 

Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń w przetwórstwie owoców

Sector: 

Fruits

Category: 

Quality & Safety

Description: 

Presentation on HACCP in fruit processing.

Target groups: 

Students

Training Formats: 

PDF file

Keywords: 

HACCP; Safety; Quality

Language: 

Polish

Last name: 

Ryszard Amarowicz

Organisation: 

PAN-OL

File Attachment: